Welke persoonsgegevens bewaart ICT Roermond?

 NAW en Contactgegevens

Contactgegevens (contactpersoon, adres, e-mail, fax en telefoonnummer) worden opgeslagen ten behoeve van de uitvoering en facturering van onze werkzaamheden. Bij bedrijven valt hier ook de bedrijfsnaam en het KVK nummer onder.

 Betaalgegevens

Voor het uitvoeren van betalingen worden betaalgegevens opgeslagen. Deze worden ook opgeslagen in de online betaalomgeving van de bank. Indien ICT Roermond automatische incasso’s uitvoert aan klanten worden deze gegevens in ons boekhoudprogramma gekoppeld aan een factuur en offertenummer ter referentie.

 Contracten

Bij het afnemen van Cloud en VOIP diensten wordt er gebruikt gemaakt van contracten. Deze ingevulde en getekende contracten worden bewaard tot 7 jaar na de ontbinding van het contract.

 IP Adres

IP adressen worden opgeslagen wanneer er gebruik wordt gemaakt van Cloud diensten voor het reguleren van de toegang tot deze diensten. Dit IP adres wordt opgeslagen zolang de dienst wordt afgenomen.

 Licenties en inloggegevens

Voor het correct uitvoeren van onze werkzaamheden is de toegang tot licentiecodes, inloggegevens en wachtwoorden vaak noodzakelijk. Ook komt het regelmatig voor dat ICT Roermond inloggegevens voor klanten aanmaakt en licenties aankoopt. ICT Roermond bewaart deze gegevens gedurende de tijd dat u klant bij ons bent. Bij een opzegging is een schriftelijke bevestiging vereist. Dit kan via post (ICT Roermond, Kasteel Keverbergstraat 40, 6043HX, Roermond) of via e-mail ( info@ictroermond.nl).

 Cookies

ICT Roermond maakt gebruik van cookies voor het analyseren van website statistieken. Deze cookies verlopen na 1 maand waarna opnieuw akkoord gegeven moet worden. Voor het analyseren van deze gegevens wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. De gegevens die worden verzameld zijn uw IP-adres, besturingssysteem, browser, land, zoekwoord en verwijzende url.

Hoe ICT Roermond uw gegevens verwerkt

Hoe lang bewaart ICT Roermond uw gegevens?

NAW, contact-, facturen en betaalgegevens worden 7 jaar bewaart na het beëindigen van de samenwerking tussen ICT Roermond en de klant.

Alle overige gegevens worden verwijderd met directe ingang na het stoppen van de samenwerking tussen ICT Roermond en de klant. Hiervoor is een schriftelijke beëindiging vereist. Dit kan via post (ICT Roermond, Kasteel Keverbergstraat 40, 6043HX, Roermond) of via e-mail ( info@ictroermond.nl). U ontvangt van ons binnen 5 werkdagen een bevestiging van het verwijderen van de gegevens.

Hoe vergaart ICT Roermond uw gegevens?

ICT Roermond kan op verschillende manieren aan uw gegevens komen. Als u een contactformulier op onze website invult; ons direct belt of een e-mail stuurt; als u ons benaderd via social media of via persoonlijk contact.

Het kan altijd zijn dat hieruit gegevens worden opgeslagen ook al wordt u niet direct klant bij ICT Roermond. Denk bijvoorbeeld aan het aanmaken van een offerte of uw gegevens invullen in de agenda om een afspraak in te plannen. Wordt u geen klant bij ICT Roermond dan worden uw gegevens alsnog na 3 kalendermaanden verwijderd.

Hoe verwerkt ICT Roermond uw gegevens?

Uw persoonsgegevens moeten met de hoogst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en verwerkt worden. ICT Roermond zal er alles aan doen om dit te realiseren. Daarom worden uw gegevens uitsluitend over beveiligde verbindingen verwerkt.

  • Gegevens ingevuld via onze website worden beveiligd door middel van een SSL verbinding
  • E-mails worden met een beveiligde verbinding opgehaald en verzonden. Er word uitsluitend gebruik gemaakt van Microsoft Exchange servers.
  • De verbinding naar onze Cloud server is versleuteld door middel van een SSL verbinding.
  • ICT Roermond maakt uitsluitend gebruik van Cloud servers van onze data (TransIP) in Nederland. Uw gegevens blijven beschermd onder de Nederlandse wetgeving.
  • Persoons/bedrijfsgegevens worden ook verwerkt in een boekhoudprogramma (e-boekhouden.nl en snelstart) via een SSL verbinding.
  • Klanten die software aankopen via ICT Roermond worden toegevoegd in ons klantenbestand bij DSD Europe (NL).
  • ICT Roermond verwerkt uw gegevens tot slot ook in de beveiligde online omgeving van onze bank. Ook deze communicatie verloopt via SSL.
  • De werkstations waarop deze gegevens worden verwerkt zijn adequaat beveiligd en geüpdatet.
Gegeven Doel Duur
NAW en Contactgegevens Facturatie en contact ter uitvoering van onze werkzaamheden. Zolang u klant bent en daarna worden de gegevens op facturen bewaard om aan de fiscale bewaarplicht te voldoen (7 jaar).
Betaalgegevens Uitvoeren van automatische betalingen. Zolang de dienst afgenomen wordt waarop deze betaling van toepassing is. Waarna deze gegevens alleen worden opgeslagen in het bancaire betalingsverkeer.
Contracten Vastleggen overeenkomst van cloud diensten Zolang de dienst wordt afgenomen en daarna worden de gegevens op facturen bewaard om aan de fiscale bewaarplicht te voldoen (7 jaar).
IP-adres Reguleren toegang tot cloud diensten Zolang de dienst wordt afgenomen en u klant bent bij ICT Roermond
Licentie- inlog en wachtwoorden Snel en effectief uitvoeren van werkzaamheden Zolang u klant bent bij ICT Roermond.
Cookies Monitoren van website statistieken en prestaties Cookie is een maand geldig. De statistieken worden opgeslagen door Google met de door hun gestelde opslagtermijn.
Bent u verplicht al deze informatie met ICT Roermond te delen?

Gegevens die nodig zijn voor facturatie (NAW, contact- en betaalgegevens) acht ICT Roermond nodig en dus verplicht voor een juiste en correcte samenwerking. Contracten en IP adressen worden alleen verzameld op het moment dat een dienst gebruikt wordt waar dit aan verbonden ligt. Licenties aangemaakt door ICT Roermond worden opgeslagen zolang u klant bent ter referentie en backup.

Eigen licenties, inloggegevens en wachtwoorden bent u nooit verplicht om te delen met ICT Roermond.

Machtiging intrekken

Wilt u niet meer dat ICT Roermond gegevens van uw verwerkt vragen wij u dit schriftelijk aan te geven. Dit kan via post (ICT Roermond, Kasteel Keverbergstraat 40, 6043HX, Roermond) of via e-mail ( info@ictroermond.nl).U ontvangt van ons binnen 5 werkdagen een bevestiging als wij uw aanvraag hebben verwerkt.

Eerder vergaarde gegevens die ICT Roermond heeft verzameld blijven bewaard zolang ICT Roermond dit nodig acht gezien de gegevenssoort.

Gegevens inzien

U heeft altijd recht om een overzicht te krijgen van de gegevens die ICT Roermond over u heeft bewaard. Als u een overzicht wilt ontvangen van uw gegevens vragen wij u dit schriftelijk aan te geven. Dit kan via post (ICT Roermond, Kasteel Keverbergstraat 40, 6043HX, Roermond) of via e-mail ( info@ictroermond.nl).

Klachten

ICT Roermond zal altijd met de grootst mogelijke zorg uw gegevens behandelen. Bent u echter niet tevreden over hoe ICT Roermond met uw gegevens is omgegaan kunt u dit aangeven bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hoe u dit kunt doen leest u op de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

We hebben deze privacyverklaring met dezelfde zorgvuldigheid samengesteld zoals wij ook met uw persoonsgegevens omgaan. Mocht er desondanks toch nog iets niet helemaal duidelijk zijn of heeft u nog vragen over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op, wij staan u graag te woord!