Op deze pagina vindt u alle algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de diensten die ICT Roermond levert. De voorwaarden: Algemeen en ICT Dienstverlening kan worden aangevuld door de andere voorwaarden op deze pagina. Indien een lid dubbel voorkomt, dan het lid uit de voorwaarden die het dichts bij de afgenomen dienst liggen leidend.

Algemene Voorwaarden
Reinders IT & Hosting

Hier vindt u de meest recente versie van onze algemene voorwaarden. Hierin vindt u alle basisvoorwaarden die gemoeid gaan met onze werkzaamheden, zij het ICT dienstverlening, Clouddiensten of het ontwikkelen van (digitale) werken.

Heeft u vragen over onze voorwaarden? Stuur een e-mail naar info@ictroermond.nl voor vragen en/of verzoeken.